?

Log in

No account? Create an account
Navernoe sushestvuet vse-taki kakoy-to vishiy razum. I razom etot -… - stacyn1 [entries|archive|friends|userinfo]
stacyn1

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 27th, 2006|10:44 am]
stacyn1
Navernoe sushestvuet vse-taki kakoy-to vishiy razum. I razom etot - ehidniy. Vo vsiakom sluchae po otnosheniu ko mne. Ya stol'ko rabotala v svoey gizni besplatno (po riadu prichin), chto razum nakonec reshil - post' ona uge uspokoitsia, pust' zarabativaet, no s usloviem chto rabotat' ne budet. Vse chto ugodno - no tolko pust' sidit, pluet v potolok, no nichego, nichego ne delaet! Chem ya i zanimaus'
linkReply

Comments:
[User Picture]From: ud0d
2006-01-27 08:42 pm (UTC)

russian font

A vot ti liche ne plui v potolok, a postav russian font, a to chitat v transliteracii - zanijatie ne dlj belogo cheloveka i tvoego samogo bolshova frenda ;-)
(Reply) (Thread)
From: stacyn1
2006-01-30 02:37 am (UTC)
не уверена, что можно не пойми что устанавливать на комп копании.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ud0d
2006-01-30 06:54 am (UTC)

Ха,ха,ха!!!

> на комп копании.
Кстати, "Копания" - отличное название для какой-нибудь газеты ;-)
P.S.
Твои опечатки всегда очень прикольные, мы регулярно смеёмся всей семьёй ::::----))))
(Reply) (Thread)